Tietosuojaseloste

Rauman teatterin asiakaspalvelurekisterin tietosuojaseloste

Rauman teatterin tietosuoja pähkinänkuoressa

 

 • Tässä tietosuojalausunnossa kuvataan, miten Rauman teatteri käsittelee asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja ja toteutetaan tietosuoja-asetuksen artiklojen 13 ja 14 edellytysten mukainen läpinäkyvää informointia.
 • Keräämme henkilötietoja, kun henkilö asioi myyntikanavissamme tai verkko- tai mobiilipalvelussamme. Tietoja käsitellään, kun ostetaan tapahtumalippuja, tilataan uutiskirje, osallistutaan markkinointikampanjaan tai kyselytutkimukseen, annetaan palautetta tai ollaan yhteydessä asiakaspalveluumme.
 • Keräämämme tiedot voivat olla sellaisia, joita annetaan lippujen ostamisen tai kampanjaan osallistumisen yhteydessä tai tietoja jotka tallentuvat käytettäessä palveluitamme (esimerkiksi evästeet, sijaintitiedot ja IP-osoitteet).
 • Käsittelemme tietoja palvelujemme toteuttamisessa ja kehittämisessä. Kerättyjen tietojen käsittely auttaa meitä analysoimaan asiakkaidemme mieltymyksiä ja toiveita.
 • Yhdistelemme keräämiämme tietoja toisiinsa ja luomme profiileja, joiden avulla pyrimme personoimaan palvelujamme ja markkinointia.
 • Käsittelemme henkilötietoja tarjotessamme asiakaspalvelua ja lähettäessämme asiakasviestintää. Lisäksi lähetämme lain sallimissa rajoissa suostumuksen tai asiakkuuden perusteella sähköistä suoramarkkinointia ja kohdennamme henkilötietojen käsittelyn avulla henkilöä kiinnostavaa markkinointia.
 • Kunnioitamme yksityisyydensuojaa kaikessa suorittamassamme käsittelyssä. Käsittelemme mahdollisuuksien mukaan pseudonimisoituja tietoja ja segmenttitietoja. Emme käsittele tiettyyn henkilöön yhdistettävissä olevia tietoja, ellei se ole välttämätöntä käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi. Pseudonymisoimme tiedot kohdan 15 mukaisesti, kun ne evät ole enää tarpeen käyttötarkoituksiamme varten.
 • Henkilö voi vaikuttaa siihen, miten käsittelemme henkilötietoja. Kerromme rekisteröidyn oikeuksista kohdassa 12 ja siitä, miten tietojen käsittelyyn voi vaikuttaa.
 • Rauman teatterin tuotteet ja palvelut on tyypillisesti tarkoitettu kaikille yleisöille. Rauman teatteri ei kuitenkaan tietoisesti kerää henkilötietoja alle 15-vuotiaista lapsista ilman heidän vanhempiensa tai huoltajiensa suostumusta

 

 

1     Rekisterinpitäjä

2     Yhteyshenkilö

3     Rekisterin nimi

4     Mitä henkilötietoja käsittelemme?

5     Onko tietoja pakko antaa?

6     Mistä henkilötietoja kerätään?

7     Mitä tarkoituksia varten Henkilötietoja kerätään ja käsitellään?

8     Mitkä ovat käsittelyn oikeusperusteet?

9     Mille tahoille siirrämme tai luovutamme henkilötietoja?

10   Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

11   Miten kauan säilytämme tietoja?

12   Rekisteröidyn oikeudet: Miten henkilö voi vaikuttaa tietojen käsittelyyn?

13   Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

14   Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

15   Miten huolehdimme henkilötietojen turvallisuudesta?

 

1      Rekisterinpitäjä

Rauman Kaupunginteatterin Kannatusyhdistys ry / Rauman teatteri

Y-tunnus 0204490-4

Alfredinkatu 2, 26100 Rauma

 

2      Yhteyshenkilö

Henna Junnila

Puhelin: 044 7769 903

Sähköposti: henna.junnila@raumanteatteri.fi

Rekisteröidyn oikeuksia koskevissa asioissa katso kohta 12.

 

3      Rekisterin nimi

Rauman teatterin asiakaspalvelurekisteri

 

4      Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme rekisterissä seuraaviin tietoryhmiin liittyviä tietoja ja niiden muutostietoja:

Asiakkaan perustiedot

 • nimi
 • syntymäaika
 • käyttäjätunnukset ja asiakastunnisteet
 • sukupuoli
 • kieli
 • osoite
 • puhelinnumero(t)
 • sähköpostiosoite
 • rekisteröidyn työnantajaa sekä asemaa tai tehtävää yhteisössä koskevat tiedot, kun rekisteröity edustaa yhteisöä
 • palvelu-, myynti-, maksu- ja tapahtumatiedot
 • palvelun käyttötiedot eri asiointikanavissa, kuten internet- ja mobiilipalveluissa, sisältäen mm. loki- ja palvelutapahtumatiedot sekä sivulatausten yhdistämiseksi tarvittavat evästeet
 • asiakkaan antamat palvelua personoivat ja asiointia helpottavat tiedot
 • asiakkuuden analysointi ja ryhmittelytiedot
 • suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot
 • suoramarkkinoinnin ja asiakasviestinnän toteutukseen liittyvät tiedot
 • asiakkaaseen liitettävät ulkoisista tietolähteistä saatavat tiedot, kuten VTJ-osoite
 • tiedon käsittelyyn liittyvät tiedot, kuten lokitiedot
 • asiakaspalautteeseen ja siihen vastaamiseen liittyvät tiedot

 

Lippujen ostamiseen ja asiakkuuteen liittyvät tiedot

 • Tilaushistoriaa koskevat tiedot, mukaan lukien maksutavat ja perintätiedot
 • Rauman Kaupunginteatterin muiden palvelujen käyttämistä koskevat tiedot, kuten uutiskirjeen, lehden tai tapahtumamuistutuksen tilaamista koskevat tiedot sekä lippujen ostamiseen liittyvien lisäpalveluiden hyödyntämiseen liittyvät tiedot
 • Reklamaatiot, palautteet sekä muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet, mukaan lukien puheluiden taltiot ja rekisteröidyn rekisterinpitäjään liittyvä toiminta sosiaalisen median palveluissa
 • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • Kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niiden käyttö, tiedot mm. uutiskirjeiden avauksista
 • Muut annetut tiedot tapahtumanjärjestäjän käyttöön

 

Sivuston käytöstä automaattisesti kerätyt tiedot

Käsittelemme henkilötietoja, kun henkilö asioi verkko- tai mobiilisivuillamme, vaikka hän ei olisikaan rekisteröitynyt asiakkaaksemme tai kirjautunut palveluumme. Käsittelemme verkkosivullamme ja mobiilipalvelussamme seuraavia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla:

 • Päätelaitetta ja verkkokäyttäytymistä koskevat tiedot (esim. IP-osoite, selaintyyppi ja selaushistoria)
 • Selailun ajankohta ja istunnon kesto
 • Mitä linkkejä tai mainoksia klikataan ja mitä mainoksia tai muita sisältöjä katsotaan
 • Analytiikan ja seurantatekniikoiden avulla johdettu ja profiloitu tieto

Henkilötietoja voidaan yhdistellä myös muiden palvelujen kautta kerättyihin tietoihin.

 

5      Onko tietoja pakko antaa?

Tarvitsemme verkkopalvelun kautta kerättyjä henkilötietoja (perustiedot ja lippujen ostamiseen ja asiakkuuteen liittyvät tiedot) asiakkuuden täytäntöönpanemiseksi. Lisäksi tiettyjen henkilötietojen, kuten reklamaatioihin ja suoramarkkinointilupiin liittyvien henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisiin velvoitteisiin.

Tiettyjen henkilötietojen antamatta jättäminen voi johtaa siihen, että emme voi tehdä sopimusta lippujen myymisestä, eli emme voi myydä asiakkaalle tapahtumalippuja.

 

6      Mistä henkilötietojasi kerätään?

Keräämme henkilötietoja erityisesti henkilöltä itseltään, kun hän asioi meidän tai yhteistyökumppanimme kanssa eri rajapinnoissa, kuten lipunmyyntipisteissä tai verkko- ja mobiilipalveluissa. Henkilö voi antaa itsestään tietoja esimerkiksi asiakkaaksi rekisteröitymisen, lipun ostamisen tai meidän muiden palveluiden käyttämisen tai markkinointikampanjoihin osallistumisen yhteydessä.

Täydennämme ja jalostamme asiakastietoja myös vastaanottamalla tietoja lipunostohistoriasta sekä muita henkilötietoja Lippupiste Oy:ltä. Pitääksemme henkilötiedot ajan tasalla ja eheinä, saatamme kerätä henkilötietoja myös tietopalveluita tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten väestörekisterikeskuksesta ja kaupallisista rekistereiden päivityspalveluista.

Lisäksi keräämme henkilötietoja käytettävien päätelaitteiden välityksellä evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Jotta voisimme tarjota kiinnostavaa tietoa, saatamme tarkastella ostohistoriaa ja ilmoitettuja kiinnostuksen kohteita. Saadaksemme paremman kuvan kiinnostuksen kohteista, voimme myös yhdistää annettuja tietoja evästeiden avulla keräämäämme dataan käynneistä verkkosivustollamme ja mobiilipalveluissamme.

 

Evästeet

Käytämme evästeiden (cookie) ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa myös mainonnan ja palvelun sisällön kohdentamista varten sekä mm. tuotekehitystä ja palvelun parantamista varten. Evästeiden avulla voimme tunnistaa käytetyn selaimen sekä tiettyjä ko. selaimeen liittyviä tietoja sivujemme käytöstä. Käytämme myös evästeitä, joiden avulla voimme kohdentaa omaa ja valittujen kolmansien osapuolien toteuttamaa markkinointia palvelun ulkopuolisilla verkkosivustoilla esimerkiksi sen mukaan, mitä kohteita on etsitty tai mitä sivuja on  katsottu palvelussamme. Nämä evästeet toimittaa usein luotettu kolmas taho.

Tällaisia evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi. Henkilötietolainsäädännön sallimin tavoin evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin yhdistää käyttäjältä palvelun käyttämisen yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Selain hyväksyy todennäköisesti evästeet oletusasetuksin, mutta selaimen asetuksia voi muuttaa, mikäli ei haluta, että selainkäyttäytymisestä saatavaa tietoa hyödynnetään. Evästeiden käytön estäminen vaikuttaa siihen, että palvelun kaikkia toimintoja ei voida käyttää. Jos mainonnan kohdentaminen estetään, henkilölle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainonta ei ole mahdollisten kiinnostusalueiden mukaan valittua.

 

7      Mitä tarkoituksia varten henkilötietoja kerätään ja käsitellään?

Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin, ja kehittämiseen. Tarvitsemme henkilötietoja palveluidemme toteuttamiseen, kuten lippujen toimittamiseen ja laskutukseen.

Käsittelemme henkilötietoja myös asiakasviestinnän toteuttamiseksi esimerkiksi ilmoittaessamme tapahtumaa koskevista muutoksista tai mahdollisista peruutuksista. Lisäksi käytämme henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten, mukaan lukien sähköisesti toteutettava suoramarkkinointi.

Jotta voimme tarjota kiinnostavia sisältöjä, voimme kohdentaa markkinointiviestintäämme analysoimalla ja profiloimalla rekisterissämme käsiteltäviä tietoja, kuten ilmoitettuja kiinnostuksen kohteita ja palveluidemme käyttötietoja. Emme suorita automaattista päätöksentekoa profiloinnin avulla tai muutoin.

Verkkomainonnan ja analytiikkatyökalujen avulla kerätään tietoja verkkokaupan käyttäjistä. Käytämme myös evästeitä, joiden avulla voimme kohdentaa valittujen kolmansien osapuolien markkinointia palvelun ulkopuolisilla verkkosivustoilla esimerkiksi sen mukaan, mitä kohteita on etsitty tai mitä sivuja on katsottu palvelussamme. Nämä evästeet toimittaa kolmas taho.

Käsittelemme henkilötietoja myös palveluidemme ja muun liiketoimintamme analysointiin ja kehittämiseen sekä tilastointitarkoituksiin.

 

8      Mitkä ovat käsittelyn oikeusperusteet?

 

8.1     Oikeutettu etu

Oikeutemme käsitellä henkilötietoja perustuu osin asiakassuhteen synnyttämään oikeutettuun etuun. Käsittelemme tietoja esimerkiksi palvelujen tarjoamiseksi, markkinoinnin lähettämiseksi ja lippujen myymiseksi siinä määrin kuin se on tarpeellista näiden toimenpiteiden suorittamiseksi.

Olemme arvioineet tietosuojalainsäädännön ja viranomaisohjeistusten edellyttämällä tavalla, että henkilön etu, perusoikeus tai vapaus eivät syrjäytä tätä oikeutettua etuamme käsitellä henkilötietoja. Henkilö voi halutessaan käyttää tämän selosteen kohdissa 12 ja 13 kuvattuja oikeuksia, mikäli halutaan vastustaa tai rajoittaa suorittamaamme henkilötietojen käsittelyä.

 

8.2     Sopimus

Käsittelemme henkilötietoja myös henkilön ja meidän välillä syntyneen sopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstä. Henkilön ja meidän välille syntyy sopimus, kun lippuja ostetaan myyntikanavistamme.

 

8.3     Suostumus

Käsittelemme henkilötietoja suostumuksen perusteella siltä osin, kuin pyydämme suostumusta sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämiseksi.

Käsittelemme myös evästeiden ja muiden seurantatekniikoiden avulla kerättyjä henkilötietoja evästeiden asettamista koskevan suostumuksen perusteella.

Henkilöllä on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa ottamalla yhteyttä kohdassa 2 mainittuun yhteyshenkilöön tai sähköisen suoramarkkinoinnin osalta markkinointiviesteistä löytyvän linkin kautta.

 

8.4      Lakisääteinen velvoite

Käsittelemme henkilötietoja lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi, kun siirrämme tietoja veroviranomaiselle ja käsittelemme tietoja kirjanpitovelvoitteiden noudattamiseksi.

 

 

9      Mille tahoille siirrämme tai luovutamme henkilötietoja?

Luovutamme henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Rauman teatteri käyttää henkilötietoja järjestelmissään lipunmyyntipalveluiden tuottamiseen.

Luovutamme henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka eivät ole ristiriidassa tässä selosteessa kohdassa 7 kuvattujen käyttötarkoitusten kanssa. Luovutusten edellytyksenä on aina luovutuksia koskevan kirjallisen sopimuksen tekeminen Rauman teatterin ja yhteistyökumppanin välillä. Luovutamme kullekin yhteistyökumppanille henkilötietoja ainoastaan niistä henkilöistä, jotka ovat hankkineet lippuja kyseisen tapahtumanjärjestäjän tapahtumiin.

Luovutamme tarpeen tullen henkilötietoja myös tahoille, joilla lainsäädännön mukaan on oikeus tietojen saantiin, kuten toimivaltaisille viranomaisille. Voimme luovuttaa henkilötietoja huolellisesti valikoimiemme yhteistyökumppaneiden, kuten artistien tai esiintyjien, sellaisiin markkinointitarkoituksiin, jotka eivät ole ristiriidassa edellä kuvattujen käyttötarkoituksiemme kanssa. Näiden yhteistyökumppaneiden tulee kuitenkin pyytää sinulta etukäteinen suostumus sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämiseen.

IT –palveluntarjoajamme säilyttävät ja käsittelevät ohjeidemme mukaisesti henkilötietoja vain määrittelemiimme tarkoituksiin ja meidän lukuumme.

 

 

10    Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti EU-ja ETA alueella. Palveluntarjoajamme, kuten Google Inc., voi siirtää henkilötietojasi EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle. Tietojasi siirretään kuitenkin ainoastaan Privacy Shield –järjestelyyn sitoutuneille yrityksille, jotka noudattavat vastaavaa tietosuojan tasoa kuin EU:ssa edellytetään.

Voit lukea lisää Privacy Shield –järjestelystä täältä.

Jos henkilötietojen siirtäminen EU- ja ETA -alueen ulkopuolelle olisi muutoin tarpeellista, tietojen siirrossa noudatetaan soveltuvan tietosuojalainsäädännön asettamia vaatimuksia ja informoimme tietojen siirrosta erikseen.

 

 

11    Miten kauan säilytämme tietoja?

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai sopimusvelvoitteidemme sekä lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi.

 • Säilytämme asiakas- ja lipunmyyntitietoja 6 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin asiakas on viimeisen kerran asioinut verkkokaupassamme.
 • Pseudonymisoimme henkilötietoja kohdassa 15 kuvatulla tavalla, kun asiakkaan viimeisestä asioinnista verkkokaupassamme on kulunut enemmän kuin 3 vuotta. Säilytämme kuitenkin kaikki kirjanpitovelvoitteidemme noudattamiseksi tarpeelliset henkilötiedot 6 vuotta sen tilikauden päättymisestä, jolloin tiedot on kerätty.
 • Jos henkilö on tilannut uutiskirjeemme, säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin uutiskirjeen tilaus on voimassa. Jos uutiskirjeen tilaus perutaan eli peruutetaan suostumus sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämiseen, lopetamme uutiskirjeen toimituksen ilman aiheetonta viivytystä, mutta säilytämme peruutuksen jälkeen tietoa markkinointikiellosta niin kauan kuin henkilötietoja käsitellään muihin tarkoituksiin esimerkiksi verkkokaupassa asioinnin perusteella.
 • Säilytämme evästeiden ja muiden seurantatekniikoiden avulla kerättyjä henkilötietoja enintään 13 kuukauden ajan henkilötiedon keräämisestä.

 

12    Rekisteröidyn oikeudet: Miten henkilö voi vaikuttaa tietojen käsittelyyn?

Tietosuojalainsäädäntö takaa henkilölle oikeuksia, jotka on kuvattu alempana. Nämä oikeudet vahvistavat yksityisyydensuojaasi ja antavat sinulle mahdollisuuden kontrolloida omien henkilötietojesi käsittelyä.

Toimitamme ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa yhteydenotosta tiedot toimenpiteistä joihin olemme ryhtyneet oikeuksien toteuttamiseen liittyvien pyyntöjen johdosta.

Jos esitetään useita pyyntöjä tai jos pyyntö on erityisen monimutkainen, voimme tarpeen mukaan jatkaa vastauksen määräaikaa enintään kahdella kuukaudella. Ilmoitamme erikseen tällaisesta viivästymisestä.

Voit esittää tässä kohdassa 12 kuvattua oikeutta koskevan pyynnön postitse, sähköpostitse tai puhelimitse.

Yhteystiedot rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen Rauman teatterille:

Posti: TIETOSUOJA / Rauman teatteri, Alfredinkatu 2, 26100 Rauma

Sähköposti: henna.junnila@raumanteatteri.fi

Puhelin: 044 7769 903

Ollessasi yhteydessä sähköpostitse, merkitse viestin aihekentän alkuun  ”Tietosuoja”.

Voimme tarpeen mukaan pyytää tarkentavia tietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyytesi vahvistamiseksi.

 

 

12.1   Oikeus saada pääsy tietoihin

Henkilöllä on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsitelemmekö häntä itseään koskevia henkilötietoja. Henkilöllä on lisäksi oikeus saada pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus saada tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

Kun henkilö käyttää oikeuttaan saada pääsy tietoihin, toimitamme jäljennöksen käsittelemistämme henkilötiedoista. Jos pyyntö esitetään sähköisesti, toimitamme tiedot yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, ellei erityisesti pyydetä muuta toimitustapaa jonka voimme kohtuudella toteuttaa.

Voimme periä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun, jos pyydetään useampia jäljennöksiä tai jos pyyntöjä esitetään toistuvasti.

Emme voi antaa henkilölle tietoja, jotka voisivat paljastaa liikesalaisuuksia tai loukata toisen henkilön oikeuksia tai vapauksia. Emme esimerkiksi luovuta muiden henkilöiden henkilötietoja pyynnöstä huolimatta.

 

 

12.2   Oikeus tietojen oikaisemiseen

Henkilöllä on oikeus pyytää meitä oikaisemaan itseään koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla meille lisäselvitys.

 

12.3   Oikeus tietojen poistamiseen

Henkilöllä on oikeus pyytää meitä poistamaan itseään koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin (esimerkiksi jos henkilötietoja ei enää tarvita asiakashallintaan, lipunmyynteihin liittyvän kirjanpidon varmistamiseen tai muihin vastaaviin tarkoituksiin);
 • henkilö vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä;
 • henkilö vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • olemme käsitelleet henkilötietoja lainvastaisesti; tai
 • henkilötieto on poistettava meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

 

12.4   Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Henkilöllä on oikeus siihen, että rajoitamme henkilötietojen käsittelyä siten, että henkilötietoja saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan erillisellä suostumuksella tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi jos:

 • henkilö kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi;
 • henkilötietojen käsittely on lainvastaista, mutta henkilö vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista;
 • emme tarvitse enää henkilötietoja tämän selosteen kohdassa 7 kuvattuihin käsittelyn tarkoituksiin, mutta henkilö tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi;

tai

 • henkilö on vastustanut henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella ja odottaa sen toteamista, syrjäyttävätkö meidän oikeutetut perusteemme henkilön vastustamisen perusteet.

 

12.5   Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kuin henkilö on itse toimittanut henkilötietonsa meille esimerkiksi verkkopalvelumme lomakkeella, henkilöllä on oikeus saada kyseiset henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, niiltä osin kuin olemme käsitelleet henkilötietoja automaattisesti ja käsittely perustuu joko henkilön suostumukseen (esimerkiksi sähköisen suoramarkkinoinnin osalta) tai henkilötietojen käsittely on tarpeen sopimuksen, kuten verkkokaupan käyttäjäsopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin. Henkilöllä ei ole oikeutta siirtää tietoja järjestelmästä toiseen, jos kyseisiä henkilötietoja käsitellään meidän oikeutetun etumme perusteella.

 

 

13    Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Henkilöllä on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä.

Lisäksi henkilöllä on aina oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Suoramarkkinointia tai suoramarkkinointitarkoituksessa suoritettua henkilötietojen käsittelyä ei saa enää suorittaa tämän vastustamisoikeuden käyttämisen jälkeen.

 

 

14    Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilöllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle, jos henkilö katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu tietosuojalainsäädäntöön ja erityisesti tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksia.

 

 

15    Miten huolehdimme henkilötietojen turvallisuudesta?

Henkilötietojen asianmukainen suojaaminen on meille äärimmäisen tärkeää. Keräämme tiedot tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Pääsy henkilötietoihin edellyttää asiakastietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjälle myönnettävän käyttöoikeustason. Lisäksi olemme sopimuksellisin keinoin huolehtinut siitä, että henkilötietoja lukuumme käsittelevä yhteistyökumppani on sitoutunut henkilötietojen suojaamiseen myös omien työntekijöidensä toimien osalta.

Mikäli asiakkaan viimeisestä asioinnista Rauman teatterin lipunmyynnissä on kulunut enemmän kuin 3 vuotta, yksilöivät henkilötiedot joita ei tarvita kirjanpitovelvoitteiden tai vastaavien lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi pseudonymisoidaan. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilön nimi ja yhteystiedot salataan ns. hash-koodilla.

Pseudonymisoinnin jälkeen oston tehnyttä henkilöä ei voida enää tunnistaa tietovaraston tietojen perusteella, mutta henkilön ostot, kiinnostus sekä ikä- ja sukupuoliarvio jäävät anonyyminä tietona talteen, joten niitä voidaan käyttää analyyseissä ja raporteissa, vaikka tietoja ei voida ilman lisätietoa yhdistää yksittäiseen henkilöön. Pseudonymisointi ei vaikuta tapahtumanjärjestäjälle tai muulle kolmannelle osapuolelle ennen pseudonymisointitoimenpidettä luovutettuihin tietoihin.

Anonymisoimme lopulta ne tiedot joiden käsittelylle ei ole enää mitään perusteita edes pseudonymisoituina.

 

Yhteistyökumppanit

BondeCamp ConsultingHovi HotelsOsuuskauppa KeulaSanomalehti Länsi-SuomiRadio RamonaRaumaRauman LukkoOmaSp